Förbättringar i märkningen av livsmedel

Nya EU-bestämmelser om märkningen av livsmedel har inneburit förändringar av förpackningsmärkningarna gällande nästan alla livsmedelsprodukter och icke-alkoholhaltiga drycker. Hos Stockmann har vi förnyat förpackningsinformationen för cirka 3 000 produktnamn från Stockmanns egna livsmedelsvarumärken, såsom Stockmann Gourmet, Delicatess, Bakery och Sushi, samt Stockmann Meals-produkter som produceras i Stockmanns centralkök och livsmedelsprodukter som importeras av Stockmann.

De nya förpackningsetiketterna är enklare att läsa, allergener är tydligt märkta och den obligatoriska heltäckande informationen om näringsvärde anges på etiketterna. Förändringarna av märkningar kommer att fortsätta under de närmaste åren, då EU-kommissionen kommer att fastställa märkningskraven för kött och mjölkprodukter. Stockmann har tagit en proaktiv roll när det gäller informationskraven på betjäningsdiskar. Till exempel har information om allergener funnits framme i Stockmanns betjäningsdisk redan innan detta blev obligatoriskt.