Finansiell position

    2016 2015 2014 2013   2012  
Likvida medel milj. euro  20,2 19,1 29,3 33,9 36,1
Räntebärande främmande kapital  milj. euro 761,8 783,4 833,9 814,8 848,5
Räntebärande nettoskuld milj. euro 736,4 753,6 799,4 735,3 768,6
Nettoskuldsättningsgrad  % 68,3 72,1 105,4 87,3 111,0
Soliditet % 48,3 46,1 39,3 43,8 42,8
Affärsverksamhetens kassaflöde  milj. euro 41,5 17,2 29,6 125,4 123,7
Investeringar  milj. euro 44,2 53,4 53,8 56,8 60,3
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 1,8 -7,6 -4,9 3,4 5,1