Fabrik i Bangladesh anklagas för dåliga arbetsförhållanden

I april 2014 anklagades i finsk media (YLE MOT) en fabrik i Bangladesh för dåliga arbetsförhållanden. Fabriken producerar även modeprodukter för Lindex. Påståendena strider mot de riktlinjer som beskrivs i Stockmanns uppförandekod, och vi accepterar inte att arbetstagarnas rättigheter kränks. För att klarlägga situationen, har vi gjort ytterligare besök på ifrågavarande fabrik, återgranskat fabriken och intervjuat de anställda. Utredningarna har gjorts diskret för att skydda de anställdas integritet. De flesta av intervjuerna gjordes utanför fabriken och utan fabriksledningens närvaro.

I programmet uppmärksammades ett antal brister, som i vår utredning ser ut att vara ett fall av trakasseri och som gäller en person i mellanledningen. Personen ifråga arbetar inte i en fabrik som producerar för Stockmannkoncernen. Stockmanns produkter tillverkas dock i en annan fabrik med samma ägare, så vi har vidtagit åtgärder för att lösa situationen.

Vi har framfört ärendet till fabrikskoncernens ledning och ägare, understrykt innehållet i Stockmanns uppförandekod och krävt att situationen rättas till. Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt kontroll av fabriken och övervakningen av förbättrande åtgärder. Fabriken kontrolleras genom externa och interna revisioner samt andra kontroller. För att trygga de berörda arbetstagarnas säkerhet och integritet publicerar vi inte namnet på fabriken.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra ansvaret i leverantörskedjan tillsammans med tillverkare och fabriker. Stockmanns uppförandekod som bygger på Business Social Compliance Initiatives (BSCI) uppförandekod, fastställer minimikraven för leverantörer och fabriker. Efterlevnad av uppförandekoden övervakas både genom interna revisioner av vår lokalt anställda personal och genom externa BSCI-revisioner.

För mer information: csr@stockmann.com