Energi

Koncernens energiförbrukning består av elektricitet, fjärrvärme och vatten, i Helsingforsvaruhuset också av fjärrkyla. Den rapporterade energiförbrukningen förorsakas i första hand av belysning och nedkylning av butiks-, lager- och kontorslokaler samt av elapparater som används i dem.

Fastighetsfunktionens mål är att skapa energi- och kostnadseffektiva temperatur-, ventilations- och belysningsförhållanden som stöder affärsverksamheten. I utvecklingen av verksamhetsförhållandena beaktas också faktorer som påverkar personalens hälsa och kundernas trivsel, exempelvis luftkvaliteten inomhus.

Vid uppföljningen av fastigheternas elförbrukning har särskild uppmärksamhet fästs vid förbrukning utanför öppettiderna. Med hjälp av larm kan man reagera på förändringar i elförbrukningen och förebygga felaktig användning av elenergi.

Koncernens energiförbrukningsstatistik ingår i CSR-rapporten 2010.