Ekonomiska mål

Stockmannkoncernen har för tillfället inga långsiktiga ekonomiska mål. Bolagets medelsiktiga ekonomiska mål är att affärsenheten Stockmann Retail uppnår ett positivt rörelseresultat (EBIT) för hela året 2018.

De tidigare målen, som skulle uppnås innan slutet av år 2016 :

  • en 10 procents avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
  • en rörelsevinstmarginal på 7 procent
  • en snabbare försäljningstillväxt än marknaden samt
  • en soliditet på 40 procent (redan uppnått)


Uppnåendet av ekonomiska mål 2001–2014

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelsevinst % av omsättningen

Försäljnings-
ökning

Soliditet

2013 2,7 % 3,4 % Långsammare än branschens tillväxt 43,8 %
Målen år 2013,
fram till år 2016
10 % 7 % Snabbare än branschens tillväxt 40 %
2012 5,1 % 4,1 % I enlighet med branschens tillväxt 42,8 %

2011
 
4,1 % 3,5 %

Målet uppnått

42,2 %

2010

5,8 %

4,9 %

I enlighet med branschens tillväxt

43,1 %

Målen år 2010,

fram till år 2015

Minst 20 %

Minst 12 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 40 %

2009

5,8 %

5,0 %

I enlighet med branschens tillväxt

44,1 %


2008

8,3 %

6,5 %
I enlighet med branschens tillväxt
39,0 %

Målen år 2008,

fram till år 2013

Minst 20 %

Minst 12 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 40 %

 2007

12,1 %

9,0 %

 I enlighet med branschens tillväxt

32,6 %

2006

22,9 %

10,0 %

I enlighet med branschtillväxten

74,5 %

Målen år 2006,
fram till år
2011

22 %

10 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 50 %

2005

19,6 %

6,7 %

Målet uppnått

66,4 %

Målen år 2005,
fram till år 2010

Minst 20 %

Minst 8 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 50 %

2004

14,3 %

4,9 %

Målet uppnått

 

2003

13,2 %

4,7 %

Målet uppnått

 

2002

12,6 %

4,7 %

Målet uppnått

 

2001

9,8 %

3,6 %

Målet uppnått

 

Målen år 2001

Minst 15 %

Minst 5 %

Snabbare än branschens tillväxt

 

Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål över hälften av vinsten som den ordinarie affärsverksamheten genererar. Vid utdelning av dividend beaktas dock finansieringen som den växande verksamheten kräver.