Stockmannkoncernens donationspolicy

Som en del av sitt samhällsansvar kan Stockmann göra donationer till icke-vinstdrivande allmännyttiga organisationer som finansierar allmänbildning, kultur, forskning och andra samhälleliga projekt i Stockmanns verksamhetsländer.  Välgörenhetsarbetet styrs av en donationspolicy. Dessutom kan Stockmanns affärsenheter även stöda ideella projekt för allmännyttiga organisationer, som en del av sina kommersiella kampanjer.

2017 Stockmann förde kampanjer för att minska antalet inköpskassar tillsammans med WWF Finland, och donerade 21 254 euro till skydd för Östersjön. Även varuhusen i Baltikum inledde välgörenhetssamarbete med lokala WWF.

I julsäsongens 2017 kampanj förverkligade Stockmann tillsammans med kunderna mindre bemedlade finländska familjers julklappsönskemål till ett värde av 35 000 euro, vilka Hope – Yhdessä & Yhteisestilevererade fram. Därtill var Stockmann igen med i den av Home Instead Seniorihoiva organiserade kampanjen där blommor skaffas till förmån för ensamma åldringar.

Stockmann beviljar i huvudsak inte lotterivinster, stödannonser eller produktdonationer.

Donationsansökningar skickas till adressen:

Stockmann Oyj Abp
Kommunikation och CSR
PB 147
00381 Helsingfors

I ansökan skall bifogas precisa uppgifter om ändamålet eller projektet för vilket medel ansöks. Om beviljade donationer meddelas skriftligen eller per e-post.