Dividender och dividendpolitik

Dividendpolitik

Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål minst hälften av vinsten som härrör från den vinst den ordinarie affärsverksamheten producerar. Vid utdelning av dividend beaktas dock finansieringen som den ökade verksamheten kräver.

Dividender

(Emissionsjusterade)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dividend/aktie, euro

1,10

1,30

1,35

0,62

0,72

0,82

0,50

0,60

0,40

0,0

0,0

0,0

0,0

Dividend/resultat, %

76,4

67,4

86,5

94,7

88,0

74,5

116,2

80,6

59,5

 

 

 

 

Effektiv dividendavkastning, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie A

3,4

3,6

4,6

6,1

3,5

2,8

3,7

4,3

3,6

 

 

 

 

Serie B

3,4

3,6

4,6

6,3

3,8

2,9

4,2

4,4

3,6

 

 

 

 

Dividend, milj. euro

59,5

72,1

75,2

38,0

51,2

58,3

35,9

43,2

28,8