Det nya gemensamma kontoret är modernt och energieffektivt

Sommaren 2014 flyttade över 700 Stockmannanställda till nya, moderna lokaler i Sockenbacka i Helsingfors. Kontorskomplexet ska stå slutgiltigt klart före utgången av år 2016 då så gott som alla varuhusgruppens och koncernförvaltningens stödfunktioner arbetar tillsammans under samma tak.

Man har ägnat speciell uppmärksamhet åt energieffektivitet, livscykeltänkande och sortering i rumslösningarna och anskaffningarna till fastigheten. Fastighetsautomationen gör det möjligt att optimera energianvändningen i fastigheten och man kan följa med till exempel energiförbrukningen per timme. Fastigheten värms upp med energieffektivt fjärrvärme.

De som jobbar i de nya kontoren har inga personliga skräpkorgar vid sina arbetspunkter, utan man för skräpet som samlats under dagen till sorteringspunkterna. Tack vare de centraliserade avfallspunkterna blir avfallet effektivare sorterat och man kan noggrannare följa med hur sorteringen realiseras. Sorteringsanvisningar ger klarhet i hur avfallet bör sorteras. Personalen kan skicka en avvikelserapport till miljöexperten gällande eventuella observerade sorteringsfel.

Kontoret har realiserat ett multiplatskoncept som passar bra för både fast och mobilt arbete. I de trivsamma lokalerna finns bland annat en personalbutik, lunchcafé, förhandlingscentrum, företagshälsostation och gym. Vår personal har varit nöjd med de nya lokalerna och gett positiv feedback om dem.