CSR-strategi

Stockmanns CSR-strategi är för åren 2019-2021. CSR-strategin är i linje med koncernens strategi och strategins mål främjar förverkligandet av en unik och inspirerande kundupplevelse i alla kanaler. Som en del av strategiprocessen genomförde vi en intressentundersökning vars resultat användes av vid utarbetning av strategin och vid bearbetningen av CSR-arbetet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR-strategins prioriteringsområden och mål

I Stockmanns CSR-strategi är de strategiska målen grupperade under fyra prioriteringsområden som skapar framtiden och strukturen för vårt ansvarsarbete. Nyckeltal som möjliggör uppföljning och utvärdering av vårt CSR-arbete har fastställts för vatje område.

Inspiration för anvarsfulla val

 • Vi inspirerar till ansvarsfull konsumtion och livsstil
 • Vi erbjuder hållbara och tillförlitlig kvalitetsmode
 • Vi främjar hållbarhet i våra leverantörskedjor

Hållbar shoppingmiljö

 • Vi är engagerade i att minska användningen av förpackningsmaterial och deras miljöpåverkan
 • Vi vidtar åtgärder för att minska vår klimatpåverkan
 • Vi tillämpar ett cirkulärt tillvägagångssätt i vår verksamhet

Ansvarsfull arbetsgemenskap

 • Vi försäkrar en säker arbetsmiljö och ökar personalens välbefinnande
 • Vi främjar jämställdhet och diversitet
 • Vi stöder personalens professionella  utveckling

Hållbar verksamhet

 • Vi är engagerade att följa principerna för god bolagsstyrning och vi agerar i enlighet med vår uppförandekod
 • Vi skapar mervärde för våra intressenter
 • Vår kommunikation är transparent och pålitligt och vi är en aktiv del av samhället

Lindex

Lindex ambition är att bli erkänd som en ledande modedetaljhandlare och ses som en av modebranschens mest hållbara, transparenta och pålitliga företag. Lindex vill vara det företaget som har gått över de normala gränserna för att driva ett förändringsarbete. Genom att vara innovativ, transparent och genom att fungera för att skapa en positiv inverkan kommer Lindex att driva en hållbar förändring i samarbete med sina leverantörer, partners och kunder.  Eftersom bolagets största påverkan ligger i produkten har man fastställt ambitiösa mål gällande produkternas miljö- och sociala aspekter.  År 2020 kommer 80 % av Lindex sortiment att tillverkas av mera hållbara material, enligt mera hållbara processer och vid mera ansvarsfulla produktionsanläggningar. 100 % av bomullen som används i produkterna kommer att vara ekologisk bomull, BCI-bomull (Better Cotton Initiative) eller återvunnen bomull.