Rapportering

Stockmann publicerar årligen en samhällsansvarsöversikt för hela koncernen. Stockmann rapporterar också sitt koldioxidfotavtryck i Carbon Disclosure Project (CDP)-rapporten som gäller hantering av klimatförändringen. Stockmanns ekonomiska rapportering har uppgjorts enligt internationell bokslutsstandard (IFRS) med iakttagande av den finska bokförings- och gemenskapslagstift-ningen som kompletterar IFRS-bestämmelserna. Läs mer om koncernens ekonomiska nyckeltal på investerarsidorna. Lindex publicerar sin egen CSR rapport årligen på sin hemsida.

CSR-rapporter

 

Stockmanns CSR-rapport 2021 presenterar fokusområden och resultat av Stockmanns ansvarsarbete i enlighet med Global Reporting Inititatives (GRI) Standard. Det är en del av rapporteringshelheten som också inkluderar: affärsöversikten ’År 2021’, bokslutet, förvaltningsöversikten och ersättningsrapporten., läs här.

Äldre rapporter:
Samhällsansvarsöversikten 2020 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2019 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2018 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2017 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2016 (med GRI-innehållsindex)
Samhällsansvarsöversikten 2015 (med GRI-innehållsindex)
CSR-rapport 2014 + GRI-innehållsjämförelse
CSR-rapport 2013 + GRI-innehållsjämförelse
CSR-rapport 2012
CSR-rapport 2011
CSR-rapport 2010
CSR-rapport 2009

CSR-rapporter äldre än år 2008 har publicerats som en del av Stockmannkoncernens årsberättelse.