Capital Markets Day

Stockmann arrangerade inga kapitalmarknadsdagar under åren 2013-2021. Bekanta dig med de tidigare kapitalmarknadsdagarnas material:

Distribution Centre, site visit 23.11.2016
CMD 2012
CMD 2011