Carbon Disclosure Project (CDP)-rapporten

Utöver att publicera CSR-översikten rapporterar Stockmannkoncernen även sina växthusgasutsläpp i den internationella Carbon Disclosure Project–undersökningen (CDP). Stockmann gör en årlig kolidioxidfotavtrycks beräkning och svarar utifrån den på CDP-klimatundersökningen. Att bromsa klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av Stockmanns CSR-arbete och miljöstrategi.

Över 7 000 företag lämnade in sina klimatuppgifter till CDP. Resultaten publicerades den 22 januari 2019. År 2018 var Stockmanns resultat på en god nivå B. Vitsordet återspeglar omfattningen av bolagets svar (disclosure), bedömningen av miljörisker och -påverkan i anslutning till bolaget (awareness), verkställda åtgärder för att dämpa klimatförändringen (management) samt ibruktagandet av bästa praxis inom miljöledningen (leadership). Vitsordet B berättar att bolaget har bedömt sin miljöinverkan och vidtagit åtgärder för att dämpa klimatförändringen.