Carbon Disclosure Project (CDP)-rapporten

Utöver att publicera CSR-översikten rapporterar Stockmannkoncernen även sina växthusgasutsläpp i den internationella Carbon Disclosure Project–undersökningen (CDP). Stockmann gör en årlig kolidioxidfotavtrycks beräkning och svarar utifrån den på CDP-klimatundersökningen. Att bromsa klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av Stockmanns CSR-arbete och miljöstrategi.

År 2016 var Stockmanns resultat på en god nivå B (2015: 94B) på CDP:s nya strömlinjeformade vitsordsskala (A, A-, B, B-, C, C-, D, D-). Vitsordet återspeglar omfattningen av bolagets svar (disclosure), bedömningen av miljörisker och -påverkan i anslutning till bolaget (awareness), verkställda åtgärder för att dämpa klimatförändringen (management) samt ibruktagandet av bästa praxis inom miljöledningen (leadership). Vitsordet B berättar att bolaget har bedömt sin miljöinverkan och vidtagit åtgärder för att dämpa klimatförändringen.