Kategori: Börsmeddelande

Visa tidsperiodSökfras

Stockmannkoncernen offentliggör uppdaterade strategier och nya finansiella mål för Lindex- och Stockmanndivisionerna

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmann uppdaterar sin resultatprognos för år 2023 gällande utvecklingen av koncernens omsättning och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

Stockmannkoncernens Ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2023

Insiderinformation: Stockmann inleder en strategisk utvärdering; överväger ett namnbyte för koncernen till Lindex Group och utreder strategiska alternativ för varuhusverksamheten

Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmannkoncernen sänker sin resultatprognos för 2023 beträffande omsättningen pga. valutakursinverkan och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 2 835 349 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Karppinen Timo

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Neuwald Roland

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Williams Harriet

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Björkman Stefan

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stone Tracy

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Pohjonen Sari

KORRIGERING: Insiderinformation: Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2023

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmanns bokslut 2022 har publicerats

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2022

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma