Capital Markets Day 2011

Stockmann arrangerade en kapitalmarknadsdag i S:t Petersburg i Ryssland den 7 september 2011. Dagen gav en bred inblick i Stockmannkoncernens verksamhet, med tonvikt på koncernens aktiviteter i Ryssland.

Programmet inkluderade presentationer av Stockmanns verkställande direktör, direktörerna för affärsenheterna och nyckelpersoner inom Stockmanns verksamhet i Ryssland. Dagen innehöll även en guidad tur i Stockmanns nya köpcentrum Nevsky Centre.

Börsmeddelandet som publicerades om kapitalmarknadsdagen 7.9.2011: Översikt över strategin och affärsverksamheterna

Kapitalmarknadsdagens presentationer