Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Stockmannkoncernen är medlem i BSCI sedan 2005. BSCI är ett branschdrivet initiativ för företag som är engagerade i att förbättra arbetsförhållanden i fabriker och på lantbruk i hela världen.

För att bättre svara upp mot utmaningarna i leveranskedjan infördes en reviderad version av BSCI:s uppförandekod i början av år 2014. BSCI:s kod innehåller 11 grundläggande arbetsrättigheter som de deltagande företagen och deras affärspartner förbinder sig att implementera inom sina leveranskedjor med hjälp av utvecklingsstrategi, som genomförs stegvis. 

Principles of the BSCI Code of Conduct (2014):

1. The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining
2. No Discrimination
3. Fair Remuneration
4. Decent Working Hours
5. Occupational Health and Safety
6. No Child Labour
7. Special Protection for Young Workers
8. No Precarious Employment
9. No Bonded Labour
10. Protection of the Environment
11. Ethical Business Behaviour

Policyn kombinerar företag och utgör grunden för samarbete med andra företag som köper produkter från samma leverantörer och tillverkare. Detta är värdefullt eftersom leverantörer och tillverkare typiskt producerar produkter för flera olika märken och ett varumärkes andel av den totala produktionen är inte signifikant.

I Stockmannkoncernen kommunicerar vi aktivt om amfori BSCI-uppförandekoden till våra leverantörer och producenter, och samarbetar med dem för att kunna förbättra arbetsvillkoren i våra leveranskedjor.

Fabriker i länder som amfori BSCI klassificerar som högriskländer, och där Stockmanns och Lindex egna märkesprodukter tillverkas, granskas regelbundet genom egna revisioner som utförs av våra egna lokala
medarbetare samt genom amfori BSCI-revisioner som utförs av tredje part. SA8000-certifikatet (Social Accountability 8000) är ett alternativt, bästa praxis för amfori BSCI-revisioner.

För att förbättra kvaliteten på revisionerna är amfori BSCI-revisioner delvist anmälda. Revisionstidpunkten rapporteras till fabriken som en fyra veckors tidsram i stället för den exakta tiden.Dessutom har organisationen inlett ett viktigt program för att säkerställa kvaliteten på revisionerna (Audit Integrity Program).

Läs mer: