Stockmanns bolagsstämma 2022

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 23.3.2022 kl. 12.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Därtill beslöt bolagsstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsogan i en rådgivande omröstning.

 

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 4.3.2022 kl. 10.00 – 16.3.2022 kl. 16.00.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Anmälan till bolagsstämman

Förhandsröstningsblankett

 

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Timo Karppinen och Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte