Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna.

 

Bolagsledningens aktieinnehav den 7 juli 2021, st.

Styrelsen

Position

STOCKA-aktier

Roland Neuwald

Styrelseordförande

22 253

Leena Niemistö

Styrelsens viceordförande

56 838

Stefan Björkman

Styrelsemedlem

35 194

Anne Kuittinen

Styrelsemedlem

11 126

Esa Lager

Styrelsemedlem

42 070

Tracy Stone

Styrelsemedlem

39 038

Harriet Williams

Styrelsemedlem

11 126

 

 

 

Ledningsgruppen

Position

STOCKA-aktier

Jari Latvanen

Verkställande direktör

-

Susanne Ehnbåge

Lindex verkställande direktör

-

Jukka Naulapää

Direktör för juridiska ärenden

-

Pekka Vähähyyppä

Ekonomidirektör

-

Tove Westermarck

Chief Operating Officer

1 000

 

 

 

Revisorer

Position

STOCKA-aktier

Terhi Mäkinen

CGR-revisor

-

 

Bolagsledningens affärstransaktioner

Stefan Björkman, 7.7.2021
Esa Lager, 7.7.2021
Leena Niemistö, 7.7.2021
Kari Niemistö, 7.7.2021
Föreningen Konstsamfundet r.f., 7.7.2021

Neuwald Roland, 27.5.2021
Niemistö Leena, 27.5.2021
Björkman Stefan, 27.5.2021
Kuittinen Anne, 27.5.2021
Lager Esa, 27.5.2021
Stone Tracy, 27.5.2021
Williams Harriet, 27.5.2021

Föreningen Konstsamfundet r.f., 13.4.2021
Föreningen Konstsamfundet r.f., 13.4.2021
Niemistö Kari, 13.4.2021
Niemistö Kari, 13.4.2021

Ratia Lauri, 4.8.2020
Niemistö Leena, 4.8.2020
Björkman Stefan, 4.8.2020
Lager Esa, 4.8.2020
Wallgren Dag, 4.8.2020
Stone Tracy, 4.8.2020

Hartwall Capital Oy Ab

Niemistö Kari, 1.11.2019
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., 1.11.2019
Konstsamfundet r.f., 1.11.2019

Ratia Lauri, 9.5.2019

Björkman Stefan, 8.5.2019
Hamilton Eva, 8.5.2019
Lager Esa, 8.5.2019
Niemistö Leena, 8.5.2019
Ratia Lauri, 8.5.2019
Stone Tracy, 8.5.2019
Therman Peter, 8.5.2019
Wallgren Dag, 8.5.2019

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., 8.1.2019

Stone Tracy, 30.10.2018

Salmi Anna, 5.9.2018

Hienonen Jukka, 5.9.2018
Niemistö Leena, 5.9.2018
Bergh Kaj-Gustaf, 5.9.2018
Hamilton Eva, 5.9.2018
Lager Esa, 5.9.2018
Rosenlew Michael, 5.9.2018
Wallgren Dag, 5.9.2018

Bergh Kaj Gustaf, 27.11.2017

Hienonen Jukka, 29.8.2017

Hienonen Jukka, 24.8.2017
Bergh Kaj-Gustaf, 24.8.2017
Lager Esa, 24.8.2017
Najafi Susanne, 24.8.2017
Niemistö Leena, 24.8.2017
Rosenlew Michael, 24.8.2017
Sjödell Per, 24.8.2017
Wallgren Dag, 24.8.2017

 

Offentligt insiderregister 2.7.2016