Bokslut och delårsrapporter

2023

Evenemang                                            Webcast Meddelande Presentation

24.2.2023, Bokslut 2022
 

Webcast
 

Bokslutskommuniké 2022
Ekonomisk översikt 2022

Presentation
 

2022

Evenemang                                            Webcast Meddelande Presentation

28.10.2022, Q3/2022

Webcast

Ledningens delårsredogörelse Q3/2022

Presentation

22.7.2022, Q2/2022

Webcast

Halvårsrapport 2022

Presentation

29.4.2022, Q1/2022

Webcast

Ledningens delårsredogörelse Q1/2022

Presentation

25.2.2022, Bokslut 2021
 

Webcast
 

Bokslutskommuniké 2021
Ekonomisk översikt 2021

Presentation
 

2021

Evenemang                                            Webcast Meddelande Presentation

29.10.2021, Q3/2021

Webcast

Ledningens delårsredogörelse Q3/2021

Presentation

23.7.2021, Q2/2021

Webcast

Halvårsrapport 2021

Presentation

30.4.2021, Q1/2021

Webcast

Ledningens delårsredogörelse Q1/2021

Presentation

5.3.2021, Bokslut 2020

Webcast
 

Bokslutskommuniké 2020
Ekonomisk översikt 2020

Presentation
 

2020

Evenemang                                            Webcast Meddelande Presentation

30.10.2020, Q3/2020

Webcast

Ledningens delårsredogörelse Q3/2020

Presentation

24.7.2020, Halvårsrapport 2020

Webcast

Halvårsrapport 2020

Presentation

30.4.2020, Q1/2020

Webcast

Ledningens delårsredogörelse
Q1/2020

Presentation

13.2.2020, Bokslut 2019

Webcast
 

Bokslutskommuniké 2019
Bokslut 2019

Presentation
 


2019

Evenemang                                            Webcast Meddelande Presentation

30.10.2019, Q3/2019

Webcast

Delårsrapport Q3/2019

Presentation

9.8.2019, Halvårsrapport 2019

Webcast

Halvårsrapport 2019

Presentation

30.4.2019, Q1/2019

Webcast

Delårsrapport Q1/2019

Presentation

14.2.2019, Bokslut 2018

Webcast

Bokslutskommuniké 2018
Bokslut 2018

Presentation


2018

Evenemang Webcast Meddelande Presentation

26.10.2018, Q3/2018

Webcast

Delårsrapport Q3/2018

Presentation

16.8.2018, Halvårsrapport 2018

Webcast

Halvårsrapport 2018

Presentation

27.4.2018, Q1/2018

Webcast

Delårsrapport Q1/2018

Presentation

14.2.2018, Bokslut 2017

Webcast

Bokslutskommuniké 2017
Bokslut 2017

Presentation

 

2017

Evenemang                                                Audiocast Meddelande Presentation

27.10.2017, Q3/2017

Audiocast

Delårsrapport Q3/2017

Presentation

16.8.2017, Halvårsrapport 2017

Audiocast

Halvårsrapport 2017

Presentation

28.4.2017, Q1/2017

Audiocast

Delårsrapport Q1/2017

Presentation

15.2.2017, Bokslut 2016

Audiocast

Bokslutskommuniké 2016
Bokslut 2016

Presentation

2016

Evenemang                                                          Audiocast Meddelande                                  Presentation

28.10.2016, Q3/2016

Audiocast

Delårsrapport Q3/2016

Presentation

12.8.2016, Halvårsrapport 2016

Audiocast

Halvårsrapport 2016

Presentation

28.4.2016, Q1/2016

Audiocast

Delårsrapport Q1/2016

Presentation

18.2.2016, Bokslut 2015

Audiocast

Bokslutskommuniké 2015
Bokslut 2015

Presentation

2015

Evenemang                                                          Audiocast Meddelande                               Presentation

28.10.2015, Q3/2015

Audiocast

Delårsrapport Q3/2015

Presentation

12.8.2015, Q2/2015

Audiocast

Delårsrapport Q2/2015 Presentation

29.4.2015, Q1/2015

Audiocast

Delårsrapport Q1/2015 Presentation

13.2.2015, Bokslut 2014

Audiocast

Bokslutskommuniké 2014
Bokslut 2014
Presentation
9.1.2015, Enskilda Nordic Seminar     Presentation

2014

2013

Bokslut 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport Q3/2014
Delårsrapport Q2/2014
Delårsrapport Q1/2014
Bokslut 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport Q3/2013
Delårsrapport Q2/2013
Delårsrapport Q1/2013

2012

2011

Bokslut 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport Q3/2012
Delårsrapport Q2/2012
Delårsrapport Q1/2012
Bokslut 2011
Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport Q3/2011
Delårsrapport Q2/2011
Delårsrapport Q1/2011

2010

2009

Bokslut 2010
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport Q3/2010
Delårsrapport Q2/2010
Delårsrapport Q1/2010
Bokslut 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport Q3/2009
Delårsrapport Q2/2009
Delårsrapport Q1/2009

2008

2007

Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport Q3/2008
Delårsrapport Q2/2008
Delårsrapport Q1/2008
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport Q3/2007
Delårsrapport Q2/2007
Delårsrapport Q1/2007