Bedömning av leverantörer för miljöfrågor

Textilproduktion förbrukar mycket vatten. Vattenpåverkan i vår leveranskedja är störst inom bevattningen av bomullsfält och våtbearbetning vid textilproduktion, såsom färgning och tvättning. Därför ska vattenförbrukningen och vattenreningen vara så effektiva som möjligt.

Våra leverantörer förväntas följa tillämplig miljölagstiftning. Våra inköpskontor följer miljöprinciper som ställer krav på vattenrening, hantering av kemikalier, avfallshantering och utsläpp, och arbetar med ständiga förbättringar. 

Samtidigt gör via Lindex samarbete med våra leverantörer genom att genomföra utvecklingsprojekt om ansvarsfull användning av vatten, energieffektivitet och användning av kemikalier. Under de senaste åren har dessa projekt visat sig vara mer effektiva medel för att öka miljömedvetenheten och utveckla processer. År 2015 kommer Lindex att fortsätta och stärka deras deltagande i dessa projekt.

Stockmann tar hänsyn till miljöaspekter vid planeringen och förvaltningen av verksamheten och vid upphandling av varor och tjänster för eget bruk. 

Genom Lindex har vi under flera år varit involverade i hållbara projekt i koncernens viktiga produktionsländer, som Indien och Bangladesh, där det finns utmaningar gällande vattenbrist och rent vatten. Vi strävar efter att så många leverantörer som möjligt ska delta i förbättringsprojekt och engagera sig i övergången till en mer resurseffektiv och renare produktion genom att delta i projekt som anknyter till vatten, energieffektivitet och användningen av kemikalier. 

De vattenrelaterade projekten omfattar Sustainable Water Resources Management (SWAR), Partnership for Cleaner Textiles in Bangladesh (PaCT), Sweden Textile Water Initiative (STWI), Better Cotton Initiative och WaterAid. Läs mer på Lindex webbplats.