Arbetspraktik åt unga

Behovet av visstidsanställda arbetstagare är stort inom handelsbranschen. År 2017 var 18 procent av Stockmannkoncernens personal visstidsanställda. Galna Dagar-kampanjen samt sommar- och julsäsongen inom handelsbranschen ökar andelen visstids- och säsongsanställningar.

Varuhusgruppen och modekedjorna erbjuder många unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom olika praktikperioder som ordnas av läroinrättningar. År 2017 erbjöd varuhusen och stödfunktionerna arbetserfarenhet för 300 sommarjobbare och 330 praktikanter.

Galna Dagar-kampanjen och handelns säsonger erbjuder möjligheter att bekanta sig med detalj-handelns vardag. Unga uppskattar Stockmann som arbetsplats. På bilden praktikanten Martti Kähkönen i varuhuset i Helsingfors centrum.

Se även karriärberättelser och arbetspraktik på Stockmann.