Ansvarsfulla arbetsuppgifter

 

"Miljökunskap är en del av
sakkunnig service", säger
Stockmanns miljöexpert
Susanna Segercrantz.

Ett drömjobb som främjar ansvarsfullhet

Susanna Segercrantz ansvarar för miljöfrågor i Stockmannvaruhus i Finland. En viktig del av hennes arbete är att utbilda Stockmanns personal, revisioner samt att svara på kundrespons om miljöfrågor.

"Miljöfrågorna är alltid aktuella på avdelningarnas möten och i butikernas inforutor. Resultatet av mitt arbete syns hos kunden. Miljökunskap är en del av en sakkunnig service, säger Susanna Segercrantz.

Stockmannvaruhusen i Finland arbetar målmedvetet för att främja miljö-frågor. "Vi för en aktiv dialog med våra partner för att få veta om och införa bästa miljöpraxis. Vi följer även upp t.ex. avfallsmängder och statistik över avvikelser i realtid. Nya mål ställs årligen upp för kontinuerlig utveckling av verksamheten", berättar Segercrantz.

Susanna Segercrantz började arbeta på Stockmann i 2000. I sin nuvarande position som miljöexpert är hon i sitt drömyrke: "Jag tror på hållbar utveckling. Mitt arbete är viktigt för både bolaget och samhället. Det bästa i mitt arbete är mångsidigheten, variationen och utmaningarna. Trevliga kollegor samt externa samarbetspartner inspirerar mig. Samarbetet ger kraft med hjälp av vilken även målen kan uppnås".

 

Teamcoach Parttu Laakoli och försäljare Salla Karjalainen hjälper kunder vid fiskdisken i varuhuset
i Helsingfors centrum.

Teamcoachen stöder: Du behöver inte jobba ensam

Salla Karjalainen har arbetat på Stockmann Delikatessen i Helsingfors centrum ungefär ett år. Hon blev fast anställd efter att flera gånger ha jobbat som biträde under julsäsongen och Galna Dagar-kampanjen.

Karjalainen har fått handledning av teamcoach Perttu Laakoli bakom fiskdisken. Coachningen omfattar bland annat utbildning inom kundservice, frågor i anslutning till fiskdisken och arbetsstället samt produktutbildning. Coachningen har gett Karjalainen ett värdefullt stöd för arbetet: "Det känns tryggt att börja jobba i ett nytt team när det finns någon som hjälper till och hjälper mig in i rutinerna."

Teamcoach Perttu Laakoli har arbetat på Stockmann i nästan sex år. Han inledde sin karriär som 18-åring, bakom kassan på Delikatessen. Laakoli har hunnit jobba med många olika arbetsuppgifter på avdelningen, och har arbetat som teamcoach, dvs. utbildare för nya anställda, i ett halvår." Det bästa med mitt arbete är att det är mångsidigt och ger mig möjlighet att lära mina kollegor nya uppgifter", säger Laakoli. Laakolis coachningsteam omfattar 29 teammedlemmar, som han utbildar varje vecka. Laakoli försöker särskilt satsa på de nyanställdas första arbetsdag, för att de ska få hjälp när det behövs och för att kunderna ska få förstklassig och snabb service.

 

Lindex landchef i Sverige, Elisabeth Peregi har gjort en 15 år lång karriär inom modekedjan.

Inspirerande arbete inom mode

Elisabeth Peregis arbetsdagar är fartfyllda. Hon arbetar som landschef för Lindex i Sverige och ansvarar för över 200 butiker, vilka hon besöker som en del av sitt arbete. "Butiksbesöken är inspirerande och lärorika, eftersom vår personal har en passion för mode", säger Peregi. "Under ett butiksbesök, ser jag också hur våra värderingar implementeras som en del av vardagliga aktiviteter. Lindex satsar mycket på värderingsstyrt ledarskap. Dessutom spelar kommunikation en viktig roll i framgången. Både inom intern och extern kommunikation är hur du förmedlar ditt budskap lika viktigt som själva budskapet."

Elisabeth Peregi började arbeta på Lindex år 1999 som controller inom den svenska försäljningsorganisationen. Hon har haft en mängd olika arbetsuppgifter under sin karriär, som spänner över 15 år. Utöver de finansiella nyckeltalen i Sverige och för hela Lindex har hon blivit bekant med modekedjans verksamhet i Norge och Saudiarabien.

Peregis passion för att lära sig nya saker och möjligheten att medverka i utvecklingen av företaget har medfört många olika uppgifter. "Intern jobbrotation är en fantastisk möjlighet att lära sig nya saker. Man kan flytta sig i många olika riktningar. Inom en internationell koncern kan man skaffa erfarenhet genom att byta till exempel avdelning, arbetsuppgifter, verksamhetsland eller affärsenhet", säger Peregi.

 

Jonyed Mostafa arbetar för Stockmann i Bangladesh.

Jobba för Stockmann i Bangladesh

Stockmann har inköpskontor på sex olika ställen i Asien, och varje kontor har en hållbarhetsspecialist. Jonyed Mostafa arbetar som hållbarhetsspecialist (Sustainability developer) i Dhaka i Bangladesh. Hans arbete inkluderar inspektioner i fabriker som producerar kläder för Lindex och Stockmanns egna varumärken.

”Alla inspektioner startar med ett kort möte med fabriksledningen. Om vi på förhand har meddelat att vi kommer, finns alla dokument som behövs färdiga när jag anländer. Numera gör vi emellertid allt fler oanmälda revisioner för att försäkra oss om hur det egentligen är ställt med saker och ting. Efter detta går jag igenom alla avdelningar i fabriken. Jag intervjuar anställda, särskilt dem som utbildats i första hjälp eller brandsäkerhet, men även vanliga medarbetare för att få höra deras synpunkter. Därefter går jag igenom dokumenten för att se om till exempel lönerna har utbetalats i tid och att det inte finns överträdelser rörande övertidsbestämmelserna. Slutligen ger jag ledningen en sammanfattning över mina iakttagelser. Om det finns allvarliga brister så berättar jag omedelbart om dessa. Jag gör upp en rapport över samtliga iakttagelser.”