Ansvarsfull leveranskedja

En ansvarsfull, transparent och spårbar leveranskedja är ett av Stockmanns CSR-fokusområden och viktigt för våra intressenter.

Alla våra leverantörer är engagerade i Stockmanns verksamhetsprinciper, och våra egna varumärkesleverantörer engagerar sig i principerna för amfori BSCI, som består av 11 kärnprinciper i arbetslivet.

Våra lokala inköpskontor möjliggör att vi kan arbeta nära våra leverantörer för att hjälpa dem att genomföra våra policyer och övervaka genomförandet av vår policy genom egna lokala revisioner. Dessutom övervakas verksamheten av amfori BSCI med en tredje parts fabriksinspektion, vilket resultat vi kommer att publicera. Dessutom utförs Accord kontroller av brand och byggsäkerhet i Bangladesh på grund av säkerhetsrisken i landet orsakad av dåliga fabriksbyggnader.

Vi vill kommunicera öppet om hållbarhetsfrågor. Därför är tillverkningslandet märkt för alla våra egna modeprodukter och vi publicerar de fabriker och leverantörer vi använder.

 

Våra intressentgrupper, inklusive våra kunder, myndigheter och frivilligorganisationer uppvisar ett ökat intresse för vårt arbete inom leveranskedjan. Frågor som tas upp är bland annat våra inköpsrutiner, tillverkningsländer, vår uppförandekod, organisationsfrihet, skälig lön, bedömningar av mänskliga rättigheter, våra egna revisioner och avhjälpande av brott mänskliga rättigheter. Vi strävar att svara på dessa frågor i vår årliga CSR-rapport och på dessa webbplatser.