Bolagsstämman 2016

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 hölls tisdagen den 15 mars 2016 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors (Mannerheimvägentie 13).

Bolagsstämmohandlingar