Analytiker 

Följande analytiker följer med Stockmanns utveckling. Stockmann svarar inte för analytikernas analyser.

Företag Adress Analytiker Telefonnummer

Inderes

Östersjötorget 2
00180 Helsingfors

Rauli Juva

+350 50 5880092

SEB

Södra esplanaden 18
00130 Helsingfors

Jutta Rahikainen

+358 9 616 28713

OP Gruppen

Gebhardsplatsen 1
000510 Helsingfors

Joonas Häyhä

+358 10 252 4504