Analytiker 

Följande analytiker följer enligt de uppgifter vi erhållit, av eget initiativ med Stockmanns utveckling. Listan kan vara bristfällig. Stockmann svarar inte för analytikernas uppskattningar.

Företag Adress Analytiker Telefonnummer

CARNEGIE
INVESTMENT BANK

Södra esplanaden 12
00130 Helsingfors

Tommy Ilmoni

(09) 6187 1235

EVLI BANK

Alexandersgatan 19 A
00100 Helsingfors

 

 

HANDELSBANKEN
CAPITAL MARKETS

Alexandersgatan 11 A
00100 Helsingfors

Mika Karppinen

010 444 2752

KEPLER CHEUVREUX

Engelbrektsgatan 9-11
11432 Stockholm

Fredrik Ivarsson

+46 8 723 5174

SEB ENSKILDA

Unionsgatan 30
00100 Helsingfors

Jutta Rahikainen

(09) 616 28713