Allt transparentare inköpskedja

Leverantörs- och fabrikslista

Stockmann arbetar på ett långsiktigt sätt för att öka transparensen och kontrollen av inköpskedjan. Vårt mål är att informera om ansvarsfrågor på ett transparent sätt. Som svar på kundernas önskan om att får mera information om produkternas tillverkningsland publicerade vi som första företag i Finland en leverantörs- och fabrikslista för våra egna modemärken i april 2014. Listan uppdaterades 30.3.2015 och den omfattar nu 83 procent jämfört med 73 procent ursprungligen, av de leverantörer och fabriker som tillverkar Stockmanns egna modevarumärken, baserat på inköpsvärde. Målet är att ytterligare öka omfattningen genom att harmonisera inköpsrutinerna internt. Lindex var föregångare inom koncernen då det våren 2013 publicerade en leverantörs- och fabrikslista på sina webbsidor. Även Seppälä publicerade sin lista under 2014.

Märkning av tillverkningsland i kläder

Varans tillverkningsland finns märkt på alla kläder som säljs i modekedjorna. Från och med höstkollektionen 2014 börjar tillverkningslandet gradvis synas också i de egna modemärkesvarorna som säljs i varuhusen. Anteckningen hittar man i varans skötsel- och tvättråd som är fäst på varans innersida. Dessutom ger vi alltid information om tillverkningslandet då vi blir tillfrågade. I Ryssland och Lettland där lagstiftningen förpliktar till att uppge tillverkningslandet är informationen redan nu angiven på varornas prisetikett.