Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmannkoncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

Stockmanns bokslut 2022 har publicerats

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2022

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2022

Stockmann förnyar varuhuset i Helsingfors centrum – arbetet börjar på barnavdelningen

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2023

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Högsta domstolen har i dag gett sitt beslut i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2022

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–september 2022

Förvaltningsrätten i Göteborg har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige

Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

Kammarrätten har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige

Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky och Stockmann

Det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet för nyckelpersoner i Stockmann Oyj Abp samt dess dotterbolag

Stockmann planerar att testa nya koncept i köpcentret Itis från och med våren 2023

Hanna Länsivuori är Stockmanns nya försäljningsdirektör – Stockmanndivisionen sätter fart på sin kundorienterande strategi

Förtydligande angående nyckeltal i Stockmann halvårsrapport

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2022