Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Stockmannkoncernen ordnar en kapitalmarknadsdag i dag, den 16 november 2023

Stockmann har som mål att avsevärt minska sina klimatutsläpp

Publicering av Stockmanns Ledningens delårsredogörelse för januari­–september 2023

Inbjudan till Stockmanns kapitalmarknadsdag 2023

Välkommen till Stockmannkoncernens fönyade webbsidor!

Publicering av Stockmanns halvårsrapport för januari­–juni 2023

Fotografiska debuterar i Finland och startar unikt samarbete med Stockmann

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–mars 2023

Stockmannkoncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2022

Stockmann förnyar varuhuset i Helsingfors centrum – arbetet börjar på barnavdelningen

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–september 2022

Stockmann planerar att testa nya koncept i köpcentret Itis från och med våren 2023

Hanna Länsivuori är Stockmanns nya försäljningsdirektör – Stockmanndivisionen sätter fart på sin kundorienterande strategi

Förtydligande angående nyckeltal i Stockmann halvårsrapport

Publicering av Stockmanns halvårsrapport för januari–juni 2022

160 år inspirerande stunder – För att fira sitt jubileumsår ordnar Stockmann en historisk utställningsturné på sina varuhus

Stockmanns dotterbolag Lindex investerar i ett nytt omnilager för fortsatt tillväxt

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–mars 2022

Stockmann har sålt sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2021

Stockmann befäster implementeringen av sin strategi genom en ny mer kundorienterad organisation och utnämning av nyckelpersoner

Stockmanndivisionen förnyar sin operativa modell för att förbättra kundnöjdheten och lönsamheten

Publicering av Stockmanns halvårsrapport för januari–juni 2021

Stockmann förbereder en stängning av alla sina varuhus i Finland pga. de striktare coronavirusrestriktionerna och inleder samarbetsförhandlingar

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2020

Stockmann anpassar varuhusaffärsverksamhetens försäljnings- och distributionscenterfunktioner i Finland pga. coronapandemin och inleder samarbetsförhandlingar

Stockmanns dotterbolag Lindex inleder ett kostnadsreduceringsprogram – målet är att minska kostnaderna med ca 14,5 miljoner euro

Publicering av Stockmanns halvårsrapport för januari–juni 2020

Stockmannägda Lindex har initierat åtgärder och anpassar personalresurser med anledning av coronaviruset