Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Stockmanns nya strategiska riktning

Förändring i Stockmanns ledningsgrupp

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Formandet av det nya Stockmann framskrider – bolaget accelererar sina effektiveringsåtgärder och utser en ny ledningsgrupp

Stockmanns effektiveringsprogram avancerar

Per Thelin utnämnd till Stockmanns nya verkställande direktör

BESLUT VID STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2019

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2018

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2016

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2016

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2016

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2015

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2015

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.6.2015

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2015

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2014