Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Nya medlemmar i Lindex styrelse

Korrigering: Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Formandet av det nya Stockmann framskrider – bolaget accelererar sina effektiveringsåtgärder och utser en ny ledningsgrupp

LINDEX FÅR NY STYRELSE

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för den 1 januari – 31 mars 2020

Förändringar i Stockmanns ledningsgrupp och organisationsstruktur

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2016

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2014

Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2014

Stockmanns strategiprocess avancerar

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANNKONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 31.3.2010

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 16.3.2010

STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 31.3.2009

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 17.3.2009

STOCKMANNS DEL√ÖRSRAPPORT 1.1-31.3.2008

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 18.3.2008

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2005

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 31.3.2005

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 – 31.3.2004

DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2003