Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Inbjudan till Stockmanns kapitalmarknadsdag 2023

Insiderinformation: Stockmann inleder en strategisk utvärdering; överväger ett namnbyte för koncernen till Lindex Group och utreder strategiska alternativ för varuhusverksamheten

Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

Välkommen till Stockmannkoncernens fönyade webbsidor!

Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmannkoncernen sänker sin resultatprognos för 2023 beträffande omsättningen pga. valutakursinverkan och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Publicering av Stockmanns halvårsrapport för januari­–juni 2023

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 2 835 349 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Karppinen Timo

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Neuwald Roland

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Williams Harriet

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Björkman Stefan

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stone Tracy

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Pohjonen Sari

KORRIGERING: Insiderinformation: Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Susanne Ehnbåge har utnämnts till Stockmannkoncernens verkställande direktör

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2023

Fotografiska debuterar i Finland och startar unikt samarbete med Stockmann

Publicering av Stockmanns ledningens delårsredogörelse för januari­–mars 2023

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stefan Björkman

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; joint venture-avtal gällande aktieinnehav i Stockmann

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmannkoncernens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

Stockmanns bokslut 2022 har publicerats