Medlemskap i organisationer och intresseorgan

Stockmann har representation i flera nationella och internationella organisationer och intresseorgan. Nedan anges kärnorganisationerna och representanterna i dem.

Väsentligaste förtroendeuppdragen för medlemmarna i Stockmanns styrelse och ledningsgrupp är listade i Förvaltningsöversikten.

Finska organisationer med representation från Stockmann:

Förbundet för Finsk Handel

 • Styrelsen: verkställande direktör Jari Latvanen
 • Juridiska kommittén: Director of Legal Affairs Jukka Naulapää
 • Kommittén för kommunikation: Head of Communications and IR Marja-Leena Dahlskog
 • Kommittén för hållbarhet: CSR Manager Maija Ikävalko
 • Kommittén för utbildning: Head of Talent Attraction & Development Sanna Raiskio
 • Kommittén för säkerhet: Security Manager Jari Kuisma
 • Miljökommittén: Facility Services and Environment Manager Susanna Segercrantz
 • Kommittén för skatte- och ekonomipolitik: Business Controller Ilkka Jäättelä
 • Kommittén för arbetsliv: Head of People Relations & Emplyment Riikka Lindholm
 • Kemikaliegruppen: Own Brand Lead Eeva Siirama 

Centralhandelskammaren

 • Kommittén för trafik: Director Real Estate Services Markku Linnamäki

Helsingforsregionens handelskammare

 • Delegation: verkställande direktör Jari Latvanen

Svenska och internationella organisationer med representation från Lindex

SIS, Swedish Standards Institute

 • Projekt och kommittéer: Product Quality Manager Agneta Häll

Kemikalieinspektionen

 • Dialog-projektet: Product Quality Manager Agneta Häll

Sweden Textile Water Initiative

 • Styrgrupp: Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg

Textile Exchange

 • TE Catalyst Gruppen: Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

 • Nordic cluster: Social Sustainability Specialist Ingrid Porss

Global Deal

 • Projekt och kommittéer: Social Sustainability Specialist Ingrid Porss

Svensk Handel Stil

 • Styrelsen: Director of Customer Experience Henrik Sörstedt

Internationella organisationer där Stockmannkoncernen är medlem i, för närvarande utan representation:

 

Internationella organisationer där Lindex är medlem i, för närvarande utan representation: