Aktiekapital

Stockmann Oyj Abp har ett aktieslag inom vilken varje aktie medför en (1) röst och har även i övrigt lika rättigheter. Handelssymbolen är STOCKA och ISIN-koden är FI0009000251.

Stockmann Oyj Abp:s aktie noteras på Helsingforsbörsen. Stockmann listades på Helsingforsbörsen år 1942.

Bolaget har sammanlagt 155 880 206 aktier. Det totala röstetalet som bolagets aktier medför är 155 880 206 röster.

Bolagets aktiekapital är 77 556 538,26 euro.