Stockmann Oyj Abp:s aktieemissioner

1962

Fondemission 10:1
Åt personalen 2 000 aktier à 75 mk

1967

Aktiernas nominella värde genom stämpling från 50 mk till 60 mk

1970

Fondemission 2:1
Nyemission 2:1 à 60 mk

1973

Nyemission 5:1 à 60 mk
Åt personalen 20 000 aktier à 80 mk

1980

Fondemission 2:1
Nyemission 2:1 à 70 mk
Åt personalen 8 000 aktier à 70 mk

1984

Två aktieserier, A och B
Nyemission 10:1 A-aktier à 80 mk och 10:1 B-aktier à 180 mk
Åt personalen 14 400 A-aktier à 100 mk

1985

Riktad aktieemission utomlands, 50 000 B-aktier à 227 mk

Ändring av aktiernas nominella värde 1 (nominellt värde 60 mk):3 (nominellt värde 20 mk)
Fondemission 1 (nominellt värde 60 mk):1 (nominellt värde 20 mk)
Riktad aktieemission åt stamkunder, 200 000 A-aktier à 85 mk samt åt personalen 104 000 A-aktier à 75 mk
Riktad aktieemission utomlands, 100 000 B-aktier à 65 mk

1986

Nyemission 4A:1A à 75 mk eller 4A/B:1B à 75 mk
Riktad åt stamkunderna 275 000 st. á 140 mk och åt personalen 50 000 st. A-aktier à 110 mk

1988

Nyemission 4A:1A 120 mk eller 1B à 70 mk, 4B:1B à 70 mk
Riktad emission åt Seppäläbolagens tidigare ägare, 250 000 A-aktier à 301 mk och 65 000 B-aktier à 157 mk

1994

Fondemission 2A/B:1B

1998

Halvering av det nomiella värdet 1 (nominellt värde 20 mk):2 (nominellt värde 10 mk)
Fondemission 2A:1A och 2B:1B (nominella värdet 10 mk)
Nyemission 4A/B:1B à 75 mk (ingen teckningsrätt med aktier erhållna i fondemissionen 1998)

2000

Fondemission, en höjning av det nominella värdet från 10 mk till 2 euro.

2008

Riktad aktieemission, 2 456 424 A-aktier och 3 152 936 B-aktier

2009

Riktad aktieemission, 2 433 537 A-aktier och 3 215 293 B-aktier
Företrädesrättsemission, 1 592 786 A-aktier och 2 085 477 B-aktier

Prospektet för aktieemissionen 25.8.2009 (pdf)
Komplettering till prospekt 26.8.2009 (pdf)

Bilagor:
Marknadsföringsbroschyr (pdf)
 

2010

Tecknade med stamkundsoptioner 2006, 52 047 B-aktier

2011

Tecknade med stamkundsoptioner 2008, 694 829 B-aktier

2012

Tecknade med stamkundsoptioner 2008, 207 854 B-aktier