Aktieägaravtal

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Konstsamfundet ("Konstsamfundet") och JC Switzerland Holding AG ("JC") ingått ett avtal om hur man utövar rösträtt avseende de aktier i Stockmann Oyj Abp de äger. Enligt avtalet ska Konstsamfundet och JC och deras respektive dotterbolag utöva rösträtt och använda styrningsrättigheter för aktierna i Stockmann Oyj Abp som innehas av var och en av dem endast enligt överenskommelsen mellan Konstsamfundet och JC. Därför ska Konstsamfundet och JC var och en i anmälningar av betydande ägar- och röstandelar inkludera det sammanlagda antalet rösträtter som ges av aktierna som innehas av någon av dem. Konstsamfundet innehar 15 101 147 aktier, utöver vilka dess helägda dotterbolag Mercator Media Ab äger 1 053 951 aktier. Som ett resultat av avtalet om användning av rösträtt, kommer Konstsamfundet kommer också att kunna styra användningen av ytterligare 7 818 466 rösträtter tillsammans med JC.

Flaggningsanmälan 11.1.2023
Flaggningsanmälan 11.1.2023