Affärsenheter

Stockmanns verksamhetsmodell består av två affärsenheter: Stockmann och Lindex.

Stockmann

Stockmannvaruhusen och Stockmann-nätbutiken

 • Omsättning år 2021:
  291,6 milj. euro.
 • 8 varuhus och nätbutiken
  stockmann.com

Lindex

Modebutikskedja

 • 441 butiker i 19 länder och en nätbutik 
  inom EU-området samt Norge (31.12.2021).
 • Omsättning år 2021: 
  607,4 milj. euro
 • lindex.com