Affärsenheter

Stockmanns verksamhetsmodell består av två affärsenheter: Stockmann och Lindex.

Stockmann

Stockmannvaruhusen och Stockmann-nätbutiken

 • Omsättning år 2020:
  283,6 milj. euro.
 • 8 varuhus och nätbutiken
  stockmann.com

Lindex

Modebutikskedja

 • 458 butiker i 18 länder och en nätbutik 
  inom EU-området samt Norge (31.12.2020).
 • Omsättning år 2020: 
  507,1 milj. euro
 • lindex.com