Adressförändringar

Nya adressuppgifter förmedlas inte till Stockmanns ägarregister till exempel via stamkundstjänsten eller befolkningsregistret. Om person- och adressuppgifterna förändras ber vi vänligen meddela de förändrade uppgifterna till det bankkontor där värdeandelskontot finns. Om kontot finns hos Euroclear Finland Oy (f.d. Finlands Värdepapperscentral) skickar man en skriftlig anmälan till:

Euroclear Finland Oy
Kundkontotjänster
PB 1110
00101 Helsingfors
E-post: atp@euroclear.eu
Fax: 020 770 6656

I anmälan om förändrade uppgifter skall anges aktieägarens namn, ny adress samt som identifikationsuppgift den gamla adressen eller värdeandelskontonumret. Euroclear Finlands kundtjänst har öppet från måndag till fredag kl. 9-16, telefon 0800 180 500.

Ifall ni får en tryckt version av Stockmanns Årsberättelse eller Delårsrapport, vänligen meddela de nya addressuppgifterna också till Stockmanns koncernkommunikation per telefon (09) 121 3089 eller per e-post info@stockmann.com.