Corporate Governance

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Stockmann den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, Nasdaq Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra
tillämpliga bestämmelser. Koden för bolagsstyrning återfinns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Stockmann följer i sin helhet koden för bolagsstyrning från år 2020.

Utredning om förvaltnings- och styrsystem

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2022, Corporate Governance Statement

Tidigare utredningar:

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2021, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2020, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2019, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2018, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2017, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2016, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2015, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2014, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2013, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2012, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2011, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2010, Corporate Governance Statement