Corporate Governance

Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands aktiebolagslag och värdepappersmarknadslagen. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de organ inom moderbolaget Stockmann Oyj Abp som ansvarar för koncernens administration och verksamhet.

På hösten 2015 publicerade styrelsen för Värdepappersmarknadsföreningen rf Finsk en ny kod för bolagsstyrning. Koden är avsedd för listade bolag på Helsingfors Börs. Koden trädde i kraft den 1 januari 2016 och den finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens internetsidor. Stockmann publicerar som en del av sin årsrapportering en utredning om förvaltnings- och styrsystemen samt en redogörelse för löner och belöningar  i enlighet med den nya koden för bolagsstyrning.

Utredning om förvaltnings- och styrsystem

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2018, Corporate Governance Statement

Tidigare utredningar:

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2017, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2016, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2015, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2014, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2013, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2012, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2011, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2010, Corporate Governance Statement