Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman 9.2.2021. Saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja vakuudellinen saneerausvelka ja riidaton vakuudeton saneerausvelka on maksettu. Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausohjelma voidaan viedä päätökseen.

Stockmannin rahoitus koostuu rahoituslimiitistä ja joukkovelkakirjoista.

Komittoitu rahoituslimiitti
Heinäkuussa 2023 Stockmann teki 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen rahoituslimiittisopimuksen, joka erääntyy heinäkuussa 2028.

Joukkovelkakirjat
Osana yrityssaneerausohjelmaa Stockmann Oyj Abp julkisti vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tietyille saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen. Vakuudettomat velkojat ovat olleet saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaiset saatavansa kuittaamalla vakuudellisiksi joukkovelkakirjoiksi euro eurosta. Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemien velkakirjojen kokonaispääoma on 71,9 miljoonaa euroa. Näin ollen Stockmann on laskenut liikkeeseen velkakirjat, joiden nimellisarvo on yhteensä 71,9 miljoonaa euroa. Velkakirjat erääntyvät heinäkuussa 2026 ja niille maksetaan 0,10 prosentin kiinteä vuotuinen korko.

Luottoluokitus
Stockmann Oyj Abp ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta
Stockmannin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 4.8.