Usein kysyttyä

Tähän on kerätty Stockmannilta usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia osakkeista, optioista, yhtiökokouksesta ja muista sijoittajasuhteisiin liittyvistä aiheista.

Osakkeet

Mikä on Stockmannin osakesarja?
Stockmann Oyj Abp:lla on yksi osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakkeen kaupankäyntitunnus on STOCKA ja ISIN-tunnus on FI0009000251.

Missä Stockmannin osake noteerataan?
Stockmann Oyj Abp:n osake noteerataan Helsingin pörssissä. Stockmann listautui Helsingin pörssiin vuonna 1942.

Miten osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi?
Nordea Pankki Oyj hoitaa kaikki osakekirjojen vaihtamiset arvo-osuuksiksi.

Miksi osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi?
Osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi mahdollisen osingon saannin varmistamiseksi. Vain arvo-osuuksina olevien osakkeiden osinko maksetaan osakkeenomistajan tilille. Kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, osakkeenomistajalle maksetaan osingot kerralla kolmelta (3) edelliseltä vuodelta. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti kolmea vuotta vanhemmat osingot ovat vanhentuneet.

Paljonko Stockmann maksaa osinkoa?
Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.

Miten tilinumero muutetaan osingonmaksua varten?
Tilinumeromuutokset osingonmaksua varten pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan pankkiin tai Euroclear Finland Osakeyhtiöön, missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili.

Miten osoitetiedot muutetaan Stockmannin omistajarekisterissä?
Uudet osoitetiedot eivät välity Stockmannin omistajarekisteriin esimerkiksi kanta-asiakaspalvelun tai Väestötietorekisterin kautta. Mikäli henkilö- ja osoitetiedot muuttuvat, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutokset sen pankin konttoriin, jossa arvo-osuustili on.

Optiot

Mitä ovat kanta-asiakasoptiot?
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti optio-oikeuksien antamista Stockmannin kanta-asiakkaille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintäajat olivat 2.5.2014–31.5.2014 ja 2.5.2015–31.5.2015. Lue lisää kanta-asiakasoptioista (linkki aukeaa samaan välilehteen).

Yleistä

Mikä on Stockmannin yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)?
Stockmannin yritys- ja yhteisötunnus on 0114162-2.

Mikä on Stockmannin LEI-tunnus (Legal Entity Identifier)?
Stockmannin globaali yhteisötunnus, eli LEI-tunnus on 743 700 IFQI6W 89M 1IY95.

Mikä on Stockmannin laskutusosoite?
Stockmann-konsernin laskutusosoite on:

Stockmann Oyj Abp
Ostokirjanpito
PL 147
00381 Helsinki

Viitteeksi henkilön/osaston nimi (HUOM! Ei osoitekenttään)

Mistä saan tietoa Stockmannista sijoituskohteena?
Pörssiyhtiönä Stockmann ei voi antaa sijoitusneuvontaa. Tietoja Stockmannista sijoituskohteena löytyy yhtiön verkkosivujen Sijoittajat-osasta (linkki aukeaa samaan välilehteen), jossa myös on lista Stockmannia omasta aloitteestaan seuraavista analyytikoista. Stockmann ei vastaa analyytikoiden arvioista. Tietoja saa myös Nasdaq OMX:n internet-sivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Mikä on Stockmannin luottoluokitus?
Stockmann ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta, koska se ei ole ollut tarpeellista Stockmannin itsenäisen rahoituksen järjestämiseksi.

Mikä on Stockmannin tilikausi?
Stockmannin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Kuka toimii Stockmannin tilintarkastajana?
Stockmannin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Jos varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Terhi Mäkinen.

Mistä saan tietoa Stockmann MasterCard -kortista?
Tietoa kortista saa Internet-osoitteesta www.stockmann.com (linkki aukeaa uuteen välilehteen).