Tulevaisuuden näkymät

Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus Q2/2023, julkaistu 21.7.2023:

Tulosennuste vuodelle 2023, päivitetty 17.7. 2023:
Vuonna 2023 Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon olevan 940–1 000 miljoonaa euroa ja konsernin oikaistun liiketuloksen 65–85 miljoonaa euroa, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa toteutumaan. Tulosennuste perustuu oletukseen, että jatkuva korkea inflaatio nostaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Stockmann-konserni jatkaa määrätietoisia toimia kustannusnousun vaikutusten minimoimiseksi.

Vuoden 2023 näkymät:
Nykyisen haasteellisen geopoliittisen tilanteen ja korkean inflaation odotetaan jatkuvan. Inflaation ennustetaan kuitenkin hidastuvan vuoden 2022 loppupuoliskon tilanteeseen verrattuna. Inflaation yhdessä korkeiden korkojen kanssa ennustetaan heikentävän kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajakysynnän laskun sekä ostohintojen ja toiminnan kulujen nousun seurauksena. Toimitusketjujen ja kansainvälisen logistiikan mahdollisten häiriöiden riskiä ei myöskään voida sulkea pois.

Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus q2/2023

Lue koko osavuosikatsaus alla olevasta linkistä.