Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus Q2/2023, julkaistu 21.7.2023

Stockmann-konserni on nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen. Haluamme vauhdittaa kasvuamme ja hakea uusia kasvun mahdollisuuksia sekä samalla parantaa kannattavuuttamme – kestävään kehitykseen keskittyen. Aloitin työni toimitusjohtajana 12.5.2023, ja minulle on suuri ilo ja kunnia saada johtaa Stockmann-konsernin toimintaa.

Viime vuosina Stockmann-konserni on käynyt läpi merkittäviä ja laajoja muutoksia. Koronapandemian jälkeen ja osana yrityssaneerausohjelmaa kaikki Stockmann-divisioonan kiinteistöt on myyty ja kaikki vahvistetut riidattomat velat on maksettu. Lindex-divisioona on parantanut myyntiään ja kannattavuuttaan ennätystasoille, ja Stockmann-divisioona on toipunut suurelta osin raskaista tappioistaan. Haluan kiittää kaikkia kollegoitani ja hallitusta tähän mennessä tehdystä hyvästä työstä.

Toisella neljänneksellä liiketoimintaympäristöä leimasivat korkojen nousu ja korkeana jatkunut inflaatio, jotka heikensivät kuluttajien ostovoimaa. Nämä tekijät ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvä epävarmuus pitivät kuluttajien luottamuksen edelleen keskimääräistä alhaisempana.

Toisen vuosineljänneksen alussa toimintaympäristöstä aiheutuneet haasteet ja myöhäinen kevät heikensivät muodin kysyntää useilla markkinoilla. Toukokuun puolivälin jälkeen myynti kuitenkin vilkastui merkittävästi. Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto paikallisissa valuutoissa oli edellisvuoden tasolla, mutta euromääräinen liikevaihto laski 6,3 % heikon Ruotsin kruunun ja Norjan kruunun vuoksi.

Lindex-divisioonan liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,0 %, kun Lindex onnistui kasvattamaan myyntiään kaikilla päämarkkinoillan muotimyynnin yleisestä laskusta huolimatta. Stockmann-divisioonan liikevaihto laski 6,4 % toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa Stockmannin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta. Tänä vuonna kampanja vaikutti enemmän ensimmäisen kuin toisen neljänneksen liikevaihtoon suhteessa vertailuvuoteen. Lisäksi Helsingin Itiksen myymälän pinta-alan supistaminen laski liikevaihtoa. Kanta-asiakasohjelmien uusien jäsenten määrä kasvoi edelleen voimakkaasti molemmissa divisioonissa.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Lindex onnistui parantamaan oikaistua liiketulostaan paikallisissa valuutoissa sekä toisella neljänneksellä että ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tässä onnistuttiin historiallisen vahvasta Yhdysvaltain dollarista, kohonneista raaka-ainehinnoista ja inflaation yleisestä vaikutuksesta huolimatta. Samaan aikaan Stockmann-divisioona kasvatti myynninedistämiskampanjoiden ja alennusmyyntien osuutta, mikä vaikutti negatiivisesti tulokseen. Tämä yhdessä Lindexin tulokseen epäsuotuistasti vaikuttaneiden valuuttakurssien kanssa laski konsernin liiketulosta katsauskaudella. Paikallisissa valuutoissa konsernin oikaistu liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden tasolla ja kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Toisen vuosineljänneksen aikana konsernin taloudellinen tilanne ja omavaraisuusaste paranivat edelleen, ja konsernin kassavirta oli positiivinen käynnissä olevista investoinneista ja riidattomien velkojen maksusta huolimatta. Heinäkuun puolivälissä allekirjoitimme 40 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, joka parantaa edelleen konsernin taloudellista tilannetta. Varastotasot ovat tasapainossa, ja ne ovat pienentyneet sekä edelliseen vuoteen että ensimmäisen neljänneksen loppuun verrattuna.

Stockmann-konserni on sitoutunut oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi). Katsauskauden aikana Stockmannin hallitus hyväksyi tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme. Työ edistyy ja valmistuu vuoden 2023 aikana aloitteen aikataulun mukaisesti.

Näemme tulevaisuuden innostavana mutta samalla vaativana. Tavoittelemme molempien divisioonien osalta kasvua ja kannattavuutta. Lindex etenee uusille markkinoille ja uusiin myyntikanaviin, kun taas Stockmann-divisioona jatkaa asemoitumistaan kohti vahvempaa luksuksen ja kohtuuhintaisen luksuksen positiota. Molemmat divisioonat toteuttavat merkittäviä investointeja digitalisaatioon voidakseen vastata entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin ja parantaakseen prosessi- ja kustannustehokkuuttaan. Lindex-divisioonan uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvin, ja keskus on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2024.

Stockmann-konsernin tavoitteena on saada yrityssaneerausohjelma päätökseen mahdollisimman pian. Strategiatyömme eteni toisella vuosineljänneksellä, ja arvioimme strategisia vaihtoehtoja saneerausohjelman jälkeiselle ajalle.

Kiitän kaikkia Lindexin ja Stockmannin upeiden tiimien jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä ja arvokkaasta tuesta ensimmäisten viikkojeni aikana konsernin toimitusjohtajana. Haluan kiittää myös asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme, jotka tukevat tärkeää muutosmatkaamme ja kulkevat sitä kanssamme.

Stockmann-Konsernin puolivuosikatsaus q2/2023