Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja epävarmuustekijät

Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus Q2/2023, julkaistu 21.7.2023

Riskit voivat johtua ulkomaailman tapahtumista ja vaikuttaa tiettyyn toimialaan tai markkinoihin, tai ne voivat liittyä konsernin omaan liiketoimintaan.

Stockmann-konserniin kohdistuu ulkoisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät toimialan muutokseen, kilpailijoihin, logistiikan resursseihin, tieto- ja kyberturvallisuuteen, kestävyyskysymyksiin, säähän, makrotalouteen ja geopoliittisiin tapahtumiin, pandemioihin, valuuttoihin, veroihin, kuluttajavelvollisuuteen sekä erilaisiin säännöksiin ja määräyksiin. Myös uusille markkinoille laajentumiseen ja uusiin tuotteisiin liittyy riskejä. Tarkempia tietoja taloudellisista riskeistä on luettavissa Stockmann-konsernin vuosikertomuksessa ja vastuullisuusraportissa Stockmann-konsernin verkkosivuilla osoitteessa https://vuosi2022.stockmanngroup.com.

Saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 71,9 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.

Stockmann-konserni valmistautuu tulevaisuuteen arvioimalla strategisia vaihtoehtoja yrityssaneerauksen jälkeiselle ajalle.

Riskienhallinta Stockmann-konsernissa

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä.