Hallinnointi

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa cgfinland.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 hallinnointikoodin suosituksia.

Hallinnointiselvitykset

Lue hallinnoinnista lisää vuosittaisesta hallinnointiselvityksestä. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2022 hallinnointiselvityksen.