Kuvituskuva jossa kello ja muotoja

stockmann-konserni

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Joulukuun 2022 lopussa sillä oli 44 289 osakkeenomistajaa ja 5 802 työntekijää. Stockmann-konserniin kuuluu kaksi divisioonaa: Lindex-muotiketju ja Stockmann-tavaratalot sekä verkkokaupat.

Strateginen arviointi Lindexin nostamisesta konsernin liiketoiminnan keskiöön

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on 25.9.2023 päättänyt käynnistää strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana strategista arviointia Stockmann Oyj Abp harkitsee nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle.

Stockmannin yhtiökokous 2024

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2024 klo 13.00 Pikku-Finlandiassa Helsingissä, osoitteessa Karamzininranta 4.

Tutustu osakkeisiin ja omistuspohjaan

Osakkeet ja omistus -sivuille olemme koonneet monipuolista tietoa Stockmann-konsernin osakkeista ja omistuksesta.

Uusimmat pörssitiedotteet

KONSERNIN johto

Hallitus

Stockmann-konsernin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen.

Johtoryhmä

Stockmann-konsernin johtoryhmään kuuluu neljä jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii 12.5.2023 alkaen Susanne Ehnbåge.

Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

hallinnointi

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

raportit ja julkaisut

Stockmann-konsernin toiminnasta saat lisää tietoa raporteista ja julkaisuista, jotka olemme koonneet omalle alasivulleen. Avaa koostesivu alta.

Ir-kalenteri

IR-kalenterista löydät ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat sekä muut sijoittajalle tärkeät päivämäärät. Avaa IR-kalenteri alta.