Ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme ennaltaehkäisemään toimintamme haittavaikutuksia vähentämällä päästöjä, tehostamalla energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi seuraamme Stockmannin ympäristöjärjestelmän ja ympäristötavoitteiden noudattamista.

Henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisätään koulutuksien avulla ja sisäisellä tiedottamisella. Tutustu ympäristöasiantuntijamme arkeen.

Energian- ja vedenkulutus

Konsernin energiankulutus koostuu pääosin sähköstä, lämmöstä ja kaukolämmöstä. Energiaa kuluttavat myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistus, ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys sekä tiloissa käytettävät laitteet, kuten hissit ja liukuportaat sekä kylmä- ja IT-laitteet. Konsernin vedenkulutuksesta valtaosa kuluu tavaratalojen ravintola-, keittiö- ja saniteettitiloissa.

Stockmann Real Estate-liiketoimintayksikkö ja tavaratalojen kiinteistökoordinaattorit seuraavat tavaratalojen ja palvelutoimintojen energiakulutusta osana jokapäiväistä toimintaansa.

Kuljetukset

Palvelemme asiakkaitamme monessa maassa ja monella mantereella, joten tavaroiden rahdeista ja jakelukuljetuksista myymälöihimme kertyy päästöjä. Tuotevirtojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen kiinnitetään paljon huomiota ja teemme tiivistä yhteistyötä kuljetuskumppaneidemme kanssa.

Rahti kuljetetaan Aasian ostokonttoreista jakelukeskuksiin pääasiassa meriteitse. Lindex osallistuu Clean Shipping -hankkeeseen ja edellyttää varustamoiden toimivan puhtaamman laivaliikenteen puolesta ja rekisteröivän aluksensa Clean Shipping Index -rekisteriin.

Jätehuolto ja kierrätys

Liiketoimintayksiköiden toiminnasta syntyvät jätteet ovat enimmäkseen pakkausjätettä, kuten pahvia ja muovia. Real Estate -yksikössä syntyy myös biojätettä vuokralaisten elintarvikekauppa-, ravintola- ja kahvilatoiminnoista.

Panostamme jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen kouluttamalla henkilökuntaa ja vuokralaisia, kehittämällä ohjeistusta ja helpottamalla lajittelua. Jätteiden lajittelua hallitaan ISO 14001 -johtamisjärjestelmällä, ja toimipaikkojen lajittelutuloksia ja jätemääriä seurataan kuukausittain. Tavoitteenamme Stockmannin toiminnoissa Suomessa on vähentää syntyneen jätteen määrää ja ohjata mahdollisimman paljon jätteistä materiaalikierrätykseen.

Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kierrättää. Stockmann-tavarataloihin voi palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pienakkuja, loisteputkia sekä energiansäästölamppuja.

Lue lisää ympäristövaikutuksista vastuullisuusraportistamme.