Ympäristöprojektit

Stockmann on mukana useissa projekteissa veden käytön ja muiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi Intiassa ja Bangladeshissa, jotka ovat konsernin tärkeitä tuotantomaita. Yhteistyöprojektien kautta useissa tehtaissa on pystytty vähentämään veden, kemikaalien ja energian käyttöä sekä pienentämään tehtaiden tuotantokustannuksia. Samalla myös työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen liittyneet asiat ovat parantuneet. 

Esimerkkejä yhteistyöprojekteista:

Better Cotton Initiative, Intia, 2008 alkaen

Lindex on vuodesta 2008 ollut mukana Better Cotton Initiative -hankkeessa, jonka tavoite on vähentää perinteisen puuvillaviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia. Projektin kautta on koulutettu yli 2 000 maanviljelijää käyttämään vähemmän vettä, kemikaaleja ja lannoitteita puuvillantuotannossa. Lisäksi hankkeen avulla parannetaan työntekijöiden työoloja sekä kannustetaan viljelijöitä yhteistyöhön ja toimivista käytännöistä kertomiseen. Lisätietoa Lindexin kotisivuilla (englanniksi)

 

Sustainable Water Resource project, Intia, 2013–2014

Kaksivuotisen projektin tavoitteena on parantaa vedenkäytön hallintaa. Vuonna 2013 ohjelmaan osallistuttiin Lindexin neljän tärkeimmän intialaisen tavarantoimittajan sekä viiden värjäämön kautta. Ohjelman puitteissa tuotantolaitoksille asennetaan vesi- ja sähkömittareita ja optimoidaan kemikaalien käyttöä värjäysprosessissa. Lisätietoa projektista (englanniksi)

Partnership for Cleaner Textiles, Bangladesh, 2013–2016

Ohjelma toteutetaan yhdessä muiden kansainvälisten vaatetoimittajien kanssa ja siinä huomioidaan erityisesti pohjaveden kulutukseen, pintavesien pilaantumiseen sekä energian ja kemikaalien käyttöön liittyviä asioita. Ohjelmaan osallistuu 10 suurta toimittajaa, mikä kattaa 80 prosenttia Stockmann-konsernin Bangladeshin tuotannosta. Lue lisää Lindexin kotisivuilta (englanniksi)