Ympäristöpolitiikka

Stockmannin ympäristöpolitiikka kattaa Stockmann-konsernin omat toiminnot kaikissa toimintamaissa. Vastuullisuus on yksi Stockmann-konsernin perusarvoista ja lähtökohta yhtiön ympäristötyölle. Ympäristöpolitiikka täydentää konsernin yhteiskuntavastuustrategiaa ja on linjassa yhteiskuntavastuun politiikan kanssa. Ympäristöpolitiikka kertoo Stockmannin ympäristötyön lähtökohdista ja -toimintatavoista sekä ympäristöjohtamisesta.

Ympäristötyön lähtökohdat ja toimintatavat

Tunnistamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Pyrimme ennaltaehkäisemään oman toimintamme ja käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisten haittavaikutusten syntymistä. Tavoitteenamme on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonvarojen kestävän kulutuksen edistäminen.

Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kuljetusten päästöistä, energian kulutuksesta ja jätteistä. Näitä vähennämme mm. kuljetusten optimoinnilla, energiatehokkuuden parantamisella sekä jätteiden tehokkaalla lajittelulla ja kierrätyksellä. Toimintatapoja kehitetään aktiivisesti yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Ympäristöjohtaminen

Toimintamme täyttää lainsäädännön ja viranomaisten määräykset. Ympäristöasiat on organisoitu osaksi liiketoimintayksiköiden johtamista. Tavarataloryhmässä on käytössä myös sertifioitu ISO 14 001 -ympäristö-johtamisen järjestelmä. Asetettujen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä sovittujen toimintatapojen toteutumista mitataan ja seurataan jatkuvan parantamisen periaatteen varmistamiseksi.

Edellytämme jokaisen työntekijämme sitoutuvan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Huolehdimme henkilöstön ympäristötietoisuudesta jatkuvan koulutuksen ja säännöllisen sisäisen tiedottamisen avulla. Viestimme avoimesti ympäristöasioista asiakkaille ja muille sidosryhmille.