Ympäristövastuu

Stockmannin ympäristötavoitteena on hallita liiketoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Stockmann huomioi ympäristöasiat omaan käyttöön tulevien tuotteiden ja palveluiden hankinnassa. Toimintaa kehitetään koko ajan energiaa säästävään suuntaan ja esimerkiksi myymälöiden kalustuksessa, valaistuksessa ja ylläpidossa huomioidaan ympäristöystävälliset ratkaisut.

Ympäristötyö Stockmannilla pohjautuu ympäristöpolitiikkaan. Operatiivinen johtaminen on organisoitu osaksi liiketoimintayksiköiden päivittäistä johtamistyötä. Liiketoimintayksiköt, tavarataloryhmä ja muotiketjut, määrittelevät itse konkreettiset ympäristötavoitteensa ja kehityksen seuraamisen mittarit.

 

Ympäristötyö Stockmann-tavarataloissa

Susanna Segercrantz hoitaa Suomen Stockmann-tavaratalojen ympäristöasioita. Tärkeä osa hänen työtä on stockmannilaisten kouluttaminen, ympäristöasioista viestiminen, auditoinnit sekä kemikaali- ja ympäristöaiheisiin asiakaskyselyihin vastaaminen.

"Ympäristöasiat ovat esillä osastojen kokouksissa ja myymälöiden info-ruuduilla. Koulutamme säännöllisesti omaa henkilökuntaa ja vuokralaisia ympäristöasioissa. Työni jälki näkyy asiakkaalle asti, sillä ympäristöosaaminen on osa asiantuntevaa palvelua", Segercrantz kertoo.

Stockmann-tavarataloissa työskennellään määrätietoisesti ympäristöasioiden edistämiseksi. "Käymme aktiivista vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa, jotta saamme parhaat ympäristökäytännöt tietoomme ja käyttöön. Seuraamme myös reaaliajassa esimerkiksi jätemääriä ja poikkeamatilastoja. Ympäristöasioille asetetaan joka vuosi uudet tavoitteet, jotta toimintamme kehittyisi jatkuvasti", Segercrantz sanoo.

Susanna Segercrantz tuli Stockmannin palvelukseen vuonna 2000. Nykyisessä tehtävässään ympäristöasiantuntijana hän on unelmiensa ammatissa: "Uskon kestävään kehitykseen. Työni on tärkeää niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta. Työssäni parasta on sen monipuolisuus, vaihtelevuus ja haasteet. Mukavat työtoverit sekä ulkoiset yhteistyökumppanit kannustavat minua. Yhteistyöstä saa myös voimaa, jonka avulla tavoitteet ovat saavutettavissa."