Stockmannin yhtiökokous 2023

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 Pikku-Finlandiassa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslistalle 31.1.2023 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen